Tel.0948 031 224
Po-Pia 10:00-16:00
Kuriér zdarma nad 89eur!

Vrátenie tovaru

Pre plné znenie podmienok vrátenie tovaru si prosím pozorne prečítajte všeobecné obchodné podmienky.
Na tomto mieste Vám ponúkame najdôležitejšie informácie o podmienkach vrátenia tovaru.
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to WebStores, s.r.o., Perinbaba.sk, Dr. Pantočku 371, 955 01 Tovarníky. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu: odstúpenie (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

Tovar zašlite na našu poštovú adresu a na obálku uveďte „tovar na vrátenie“:

WebStores, s.r.o.
Perinbaba.sk
Dr. Pantočku 371
955 01 Továrniky

Neposielajte prosím tovar na dobierku. V takomto prípade ho nebudeme môcť prevziať a sami si tak skrátite lehotu na vrátenie tovaru. Tovar nezabudnite poistiť, aby sa mu pri preprave nič nestalo.

Kupujúci môže využiť na vrátenie tovaru služby kuriérskej spoločnosti predávajúceho, a to za poplatok 4 Eur, ktorý mu bude odpočítaný od celkovej sumy vráteného tovaru. Kuriéra na vyzdvihnutie tovaru je možné objednať prostredníctvom kontaktného formulára. Kuriér tovar vyzdvihne do 2 pracovných dní po prijatí požiadavky. Odoslaním tejto požiadavky kupujúci súhlasi s poplatkom 4 Eur za túto službu.

Po tom, čo nám bude tovar určený na vrátenie doručený spolu s odstúpením od zmluvy, budú Vám peniaze vrátené na účet uvedený v liste o odstúpení od zmluvy a to najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota je však daná zákonom. Bežne vybavujeme vrátenie peňazí do 5 pracovných dní. V prípade, že by došlo k zdržaniu, prosím kontaktujte nás, aby sme to mohli napraviť.

Právo na vrátenie tovaru sa neuplatňuje pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny),
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovaru nemá kupujúci, ktorým je právnická osoba.
Pre podrobné informácie o odstúpení od zmluvy si prosím prečítajte všeobecné obchodné podmienky.
Ak by ste mali akúkoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať, aby sme spolu mohli Váš problém vyriešiť.

Informácia pre spotrebiteľa:

1. Touto cestou upozorňujeme, že na základe Protokolu č.: 16/210 bola detská autosedačka BOMIKO AUTO S 045045 LB383 vyhodnotená a SOI uznaná za nebezpečný výrobok. Informujeme, že spotrebitelia, ktorí si zakúpili tento výrobok majú právo vrátiť ho späť.2
2. Touto cestou upozorňujeme, že Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok: Detská postieľka RADEK IX. Informujeme, že spotrebitelia, ktorí si zakúpili tento výrobok majú právo vrátiť ho späť.
3. Touto cestou upozorňujeme, že Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že Hojdačka Luna červené kvety nespĺňa požiadavky zákona č.78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a STN EN 71-8:2012 Bezpečnosť hračiek. Časť 8: Hračky na rozvíjanie pohybove aktivity na domáce používanie podľa čl. 5.1.1., 5.2 a 5.3 a je preto výrobkom nezhodným.
Nezhodnosť je v
- upozornení a označení – na hojdačke nie je uvedené upozornenie týkajúce sa minimálnej alebo maximálnej hmotnosti používateľa a kde sa má hojdačka používať
- v pokynoch na montáž – nie je uvedené maximálny a minimálny vek, kde sa má hojdačka používať, pokyny na zostavovanie hojdačky sú nedostatočné, doporučené povrchy, nákresy, minimálna vzdialenosť medzi hojdačkou a prekážkou ako aj hojdacím prvkom a podkladom
- údržba – nie sú uvedené pokyny na údržbu, ktoré upozorňujú na nevyhnutnosť vykonávať kontrolu a údržbu hlavných častí v pravidelných intervaloch, ak sa to zanedbá môže sa stať nebezpečnou.
Na základe toho Vás žiadame – v prípade že máte na sklade tento výrobok – HOJDAČKA LUNA červená +kvety, prosím informujte nás, tovar bezplatne stiahneme a vrátime Vám plnú sumu za tovar.