Hlavný kontakt
Sídlo a fakturačná adresa (nie je adresou na vrátenie tovaru, ani poštovou adresou)


WebStores, s.r.o.
Francisciho 9
811 08 Bratislava

IČO: 44160224
DIČ: 2022608555
IČ DPH: SK2022608555

Spoločnosť WebStores, s.r.o., je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 52332/B

Bankový účet:
Fio banka: 2600164032 / 8330
IBAN: SK2883300000002600164032
Swift/BIC: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Sklad a poštová adresa
(adresa pre zasielanie tovaru na vrátenie, reklamácii a písomnosti)WebStores, s.r.o.
Dr. Pantočku 371
955 01 Tovarníky

Email:

info@perinbaba.sk
info@webstores.sk

Telefón:

+421 948 031 224

Zákaznícka linka v prevádzke v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00

Kontakt pre obchodných partnerov, materské škôlky a školy, detské centrá a iných veľkoodberateľov:
Simaichlová Lea
+ 421 903 175 250
sales@webstores.sk

Kontaktujte nás

Kontaktné informácie