Vrátenie tovaru

Pre plné znenie podmienok vrátenie tovaru si prosím pozorne prečítajte všeobecné obchodné podmienky.
Na tomto mieste Vám ponúkame najdôležitejšie informácie o podmienkach vrátenia tovaru.
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to WebStores, s.r.o., Perinbaba.sk, Dr. Pantočku 371, 955 01 Tovarníky. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť.

Tovar zašlite na našu poštovú adresu a na obálku uveďte „tovar na vrátenie“:

WebStores, s.r.o.
Perinbaba.sk
Dr. Pantočku 371
955 01 Továrniky

Neposielajte prosím tovar na dobierku. V takomto prípade ho nebudeme môcť prevziať a sami si tak skrátite lehotu na vrátenie tovaru. Tovar nezabudnite poistiť, aby sa mu pri preprave nič nestalo.

Kupujúci môže využiť na vrátenie tovaru služby kuriérskej spoločnosti predávajúceho, a to za poplatok 5 Eur s DPH. Kuriéra na vyzdvihnutie tovaru je možné objednať prostredníctvom kontaktného formulára. Kuriér tovar vyzdvihne do 2 pracovných dní po prijatí požiadavky. Odoslaním tejto požiadavky kupujúci súhlasi  s poplatkom 5 Eur s DPH za túto službu.

Po tom, čo nám bude tovar určený na vrátenie doručený spolu s odstúpením od zmluvy, budú Vám peniaze vrátené na účet uvedený v liste o odstúpení od zmluvy a to najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní. Táto lehota je však daná zákonom. Bežne vybavujeme vrátenie peňazí do 5 pracovných dní. V prípade, že by došlo k zdržaniu, prosím kontaktujte nás, aby sme to mohli napraviť.

Právo na vrátenie tovaru sa neuplatňuje pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny),
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovaru nemá kupujúci, ktorým je právnická osoba.
Pre podrobné informácie o odstúpení od zmluvy si prosím prečítajte všeobecné obchodné podmienky.
Ak by ste mali akúkoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať, aby sme spolu mohli Váš problém vyriešiť.

Výmena tovaru:

V prípade, že máte záujem tovar vymeniť za iný, môžete postupovať nasledovne:
Nový tovar si prosím objednajte u nás na stránke a do poznámky napíšte, že máte záujem o vrátenie tovaru z inej objednávky a uveďte číslo objednávky.
Nový tovar na základe poznámky pošleme ako výmenný balík, to znamená, že pri doručení tovaru z novej objednávky od Vás kuriér vyzdvihne balík na vrátenie. Do balíka priložte formulár na vrátenie, kde uvediete číslo účtu, na ktorý Vám vrátime sumu za vrátený tovar.

Táto služba vyzdvihnutia balíka našim kuriérom je spoplatnená sumou 5 Eur s DPH, avšak pri výmennom balíku je 50% zľava, čiže k celkovej hodnote novej objednávky Vám doplníme poplatok 2,5 Eur za výmenný balík.

Dôležité informácie pre spotrebiteľa 01/2021 

Vážení zákazníci, venujte prosím zvýšenú pozornosť tomuto bezpečnostnému oznámeniu od holanského výrobcu Little Dutch. Týka sa produktu LD 4473 Little Dutch Doktorský kufrík s EAN kódom 8713291444737.

Oznam na stiahnutie si môžete stiahnuť.

Dôležité informácie pre spotrebiteľa 01.02.2021

Vážení klienti, z dôvodu možného oddelenia častí produktu J07632 Trúbka Janod a potenciálneho rizika prehltnutia jeho častí si vás dovoľujeme upozorniť na možnosť vrátiť tento produkt. Bude vám vrátená suma za tento výrobok.
Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti s tým spojené.

Dôležité informácie pre spotrebiteľa 21.6.2021

V zmysle $27 ods. 1 písm. k) zákona č.56/2018 Z.z.  informujeme spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku “Bayby Air humidifier” model: “BBH 8002”, číslo šarže “2019800210”.

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003660

Spotrebiteľ má právo uvedený výrobok vrátiť a bude mu vrátená  kúpna cena za výrobok.  Zvoz výrobku na základe žiadosti od spotrebiteľa zabezpečí predávajúci na svoje náklady.

V zmysle $27 ods. 1 písm. k) zákona č.56/2018 Z.z.  informujeme spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku “DETSKÁ POSTIEĽKA DREWEX OLEK SO SŤAHOVACOU BOČNICOU, BIELA”.

https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR/detska-postielka-drewex-olek-so-stahovacou-bocnicou-biela.soi